slide_1-2
Asol ước mơ về một xã hội mà ở nơi đó môi
trường và con người có được niềm hạnh phúc

Asol – Công ty tiên phong
số 1 cho xu hướng toàn cầu

slide_3
Công ty chúng tôi không ngừng nghiên cứu phát triển và cải thiện
chất lượng sản phẩm để củng cố vững chắc nội bộ vì một tương lai tốt đẹp hơn

Asol dẫn đầu sự đổi mới
và thay đổi

slide_2
Sản phẩm của công ty chúng tôi được công nhận có
tính vượt trội bởi năng lực kỹ thuật vượt trội và bí quyết được tích
luỹ trong nhiều năm. Chúng tôi tự hào là doanh nghiệp đáng tin cậy,
tăng trưởng không ngừng và đứng đầu ngành

Asol sở hữu kỹ năng
công nghệ tốt nhất và cơ sở
sản xuất hàng đầu

Sản phẩm

redbar
Công ty chúng tôi ao ước vẻ đẹp và nguồn sức khoẻ nơi khách hàng để từ đó luôn làm tròn trách nhiệm xã hội và thân thiện với môi trường, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ vượt trội.

CEILING
SYSTEM
Tấm trần
M-BAR SYSTEM

m-bar

CEILING
SYSTEM
Tấm trần
Apartment M-BAR
/ Carier-BAR

CARRIER-BAR

CEILING
SYSTEM
Tấm trần
CLIP-BAR SYSTEM

clip-bar

DRYWALL
SYSTEM
Tấm trần
STUD & RUNNER SYSTEM

stud&runner

DRYWALL
SYSTEM
Tấm trần
CH-STUD &
J-RUNNER SYSTEM

CH-STUD

DRYWALL
SYSTEM
Tấm trần
CORNER BEAD

CORNNER BEAD

CEILING
FRAME
VẬT LIỆU CEILING FINISH
SPANDREL SYSTEM

SPANDREL

CEILING
FRAME
VẬT LIỆU CEILING FINISH
TẤM TRẦN BẰNG NHỰA
TỔNG HỢP CÓ PHẢN ỨNG NHIỆT

CMC

CUT
MANUFACTURE
CUT MANUFACTURE
Máy cắt/ Máy cắt vòng/
Máy cắt chữ V/ Xử lý ván gỗ

절단기

Chất lượng và công nghệ cao

Công ty chúng tôi thách thức cạnh tranh bằng kinh nghiệm và kỹ năng công nghệ lâu đời.

Chuyên nghiệp
Độ tinh cậy
Tinh thần trách nhiệm